Stofvrij werken

Stofvrij werken Starmix

Stofvrij werken

Het blauwe pictogram staat voor het verplicht gebruik van stofzuigers op de werkplek in de bouw. Inspectie SZW gaat controleren of uitvoerders en vakmensen zich houden aan de regels voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen (bron: jaarplan Inspectie SZW 2018).

Stofvrij werken: goed voor u en uw werknemers

TNO stofvrij werkenStofvrij werken is erg belangrijk voor de gezondheid van uw werknemers. Stofvrij werken is inmiddels ook wettelijk voorgeschreven om de werkomstandigheden in de bouw te verbeteren.

Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid en dan vooral kankerverwekkende stoffen zoals respirabel kwarts, hardhout, asbest, chroom en nikkel. Werknemers die hiermee in aanraking komen, moeten op een verantwoorde, veilige en vooral gezonde manier werken.

Volgens de visie van TNO is het noodzakelijk dat de blootstelling aan schadelijke stoffen van werknemers op de werkplek wordt geminimaliseerd. De meest effectieve manier is om werkmethodieken en/of gereedschappen te ontwikkelen die “stofvrij” kunnen worden gebruikt. TNO zet zich samen met producenten/ leveranciers van gereedschappen in voor deze innovaties. Samen met gerenomeerde bedrijven, waaronder Starmix, ontwikkelt TNO effectieve en gebruiksvriendelijke beheerssystemen voor fijnstof, zoals stofafzuigsystemen, waarmee de blootstelling aan deze schadelijke stoffen tot meer dan een factor 100 afneemt.

Gezondheid van de medewerkers

Als werkgever draagt u de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van uw mensen. Niet alleen is dat vanuit de Arbo-wetgeving vereist, maar wanneer uw mensen gezond en met plezier hun werk uitvoeren, draagt dat ook bij aan de kwaliteit van hun werk.

Stofvrij werken: vele doden door werkgerelateerd kanker in EU

Geschat wordt dat jaarlijks bij 122.600 mensen in de EU kanker vastgesteld wordt doordat zij (in het verleden) tijdens hun werk aan kankerverwekkende stoffen (respirabel kwarts, asbest, lasrook (Cr, Ni, Co), hardhout e.a.) zijn blootgesteld (RIVM Letter report 2016-0010: Work-related cancer in the European Union). Daarnaast sterven hierdoor per jaar ongeveer 79.700 mensen in de EU. Als dit ‘vervroegde overlijden’ wordt omgezet naar verloren levensjaren zijn dat er bijna 1,2 miljoen. Kankerpatiënten ervaren een verminderde kwaliteit van leven, krijgen medische zorg en kunnen vaak niet of minder werken. Naast het (individuele) lijden ontstaan hierdoor kosten. Dit wordt gezamenlijk uitgedrukt in maatschappelijke schade. De kosten voor de gezondheidszorg en verminderde productiviteit op het werk door werk gerelateerde kanker in de EU worden op € 4-7 miljard per jaar geschat. Als ook de immateriële schade van het ziek zijn en mogelijk vroegtijdig sterven wordt meegerekend, loopt de totale maatschappelijke schade op tot € 334 (marge 242 – 440) miljard per jaar. Als we de schattingen voor de EU (514 miljoen inwoners) omrekenen naar het aantal doden door werk gerelateerde kanker voor Nederland (17 miljoen inwoners) komen we op 2.000 – 3.500 doden per jaar.
Als referentie de volgende cijfers:
– In 2015 waren er 621 verkeersdoden te betreuren.
– Door roken overleden in 2015 naar schatting 7.000 mensen (3,9 miljoen Nederlanders roken !).
– Het aantal dodelijke ongevallen in de bouw in 2015 bedroeg 27 bouwvakkers.

Overheden hebben (wettelijke) grenswaarden vastgesteld om de gezondheidsrisico’s van de werknemers te waarborgen door handhaving van deze grenswaarden.

Stofvrij werken en Starmix

Met de Starmix bouwstofzuiger kunnen vakmensen nu volledig stofvrij werken op de werkplek. Hierdoor ademen zij niet meer de hele dag het stof in en wordt ook werkplek en omgeving volledig stofvrij gehouden.

Starmix heeft met zijn ISC en ISP gereedschapzuigers leverbaar die volgens de stand der techniek ingezet kunnen worden. Voor het stofvrij werken met onze gereedschapzuigers, in combinatie met onze afzuigkappen die aan uw elektrische gereedschap kan worden aangesloten kunt u stofvrij werken vanaf de bron. Tevens hebben wij aircleaners beschikbaar die uw werkruimte stofvrij kunnen maken. Zodoende kunt u met onze producten, bij zowel de bron als ruimte waarin u werkt, stofvrij werken en dus werk gerelateerde kanker verminder. Voorkomen is beter dan genezen!

Stofvrij werken: hoe pakt u het aan?

TNO stofvrij werken
Stofvrij werken met Starmix

Professionals vinden de stroom van informatie vaak verwarrend en onduidelijk. Terwijl de overheid met veranderde wetgeving juist meer verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden neerlegt bij werkgevers en werknemers. U  moet dus goed op de hoogte zijn van wat moet en mag met betrekking tot stofvrij werken.

Starmix luistert naar wat er op de werkvloer speelt en vertaalt dit naar oplossingen die wettelijk voldoen. Vandaar dat onze producten goed scoren in de TNO Prestatietoets, die de effectiviteit van gereedschap classificeert. Deze toetst het totaal systeem ‘gereedschap – stofmodule – stofzuiger’ aan de wettelijke grenswaarden om blootstelling aan kwartsstof te beperken. De toets wordt erkend door de Inspectie SZW. TNO stelde ook de classificatietabel industriële stofzuigers samen. Deze specificeert stofzuigers naar toepassing met houtstof en met kwartshoudende materialen.

De Starmix bouwstofzuigers zijn door TNO als getest en goedgekeurd. Dit predicaat van TNO onderscheidt de Starmix bouwstofzuigers van vele andere industriële stofzuigers.

Meer weten over stofvrij werken?

Kijk op de website van TNO over stofvrij werken.

www.stofvrijwerken.tno.nl